یکی از عوامل اصلی خستگی عضلات، آسیب اکسیداتیو مرتبط با ورزش است. برای جلوگیری از این کار ممکن است به برخی از غذاهای گیاهی که خواص آنتی اکسیدان قوی دارند رجوع کنید تا از خستگی ماهیچه جلوگیری کنید و یا آسیب ها را به حداقل میزان برسانید. علاوه بر این، ثابت شده‌است که جلبک اسپیرولینا زمانی مفید خواهد بود که قدرت و استقامت ماهیچه‌ای و در نتیجه توانایی‌های ورزشی شما را بهبود بخشد. دو مطالعه نشان می‌دهند که جلبک اسپیرولینا قادر به افزایش استقامت است، در نتیجه باعث کاهش احتمال جراحت و افزایش زمان خسته شدن شما می شود. در یک مطالعه دیگر در مورد ورزش‌کاران دانشگاهی، مکمل جلبک اسپیرولینا با افزایش قدرت ماهیچه در ارتباط بوده، اما استقامت را در همان زمان بهبود میبخشند.