مصرف اسپیرولینا می تواند باعث افزایش متابولیسم بدن گردد. افزایش متابولیسم بدن باعث بالاتر رفتن سطح انرژی بدن و افزایش کالری مصرفی در هر روز حتی در حالت استراحت می شود. و این دقیقا چیزی ست که برای کاهش وزن بدن به آن نیاز داریم.

یک مظالعه در سال ۲۰۱۴ انجام شد که نشان می دهد مصرف روزانه  ۶ میلی گرم اسپیرولینا باعث کاهش وزن، عملکرد بهتر هورمون های بدن، افزایش اثرات متابولیکی مفید و افزایش کیفیت و سلامت زندگی افراد می گردد.